Numer 106, jesień 2009

Dziewczęta na fizykę i studia techniczne!
Zofia Gołąb-Meyer

Skąd się bierze tarcie?
Przemysław Borys

Zjawisko meteorów – wybrane zagadnienia
Piotr Gronkowski

Galileusz (1564–1642)
Zofia Gołąb-Meyer

Odgłosy z jaskini (14) – Grubas i chudzielec
Adam Smólski

Kącik zadań. Zadania z tarciem
Przemysław Borys, Boris Korsunsky

Kącik eksperymentatora. Jak nie rozbić komórki?
Dominika Domaciuk

XXII Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków
Andrzej Nadolny

Zadania Turnieju Młodych Fizyków 2010
Andrzej Nadolny

Nagrody PTF za rok 2009

Ogólnopolski Klub i Spotkania Demonstratorów Fizyki
Stanisław Bednarek

Nauczanie fizyki w szkole średniej – Projekt TiPSS
Grzegorz Karwasz, Andrzej Karbowski, Krzysztof Służewski,
Krzysztof Gołębiowski, Krzysztof Rochowicz, Magdalena Sadowska, Marta Juszczyńska, Przemysław Miszta

Sesja dla nauczycieli: O fundamentalnych problemach fizyki