Adres

Adres
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
ul. Prof. St. Łojasiewicza 11
30-348 Kraków

Red. Honorowy

Zofia Gołąb-Meyer
meyer@th.if.uj.edu.pl


Rada redakcyjna

Tomasz Kawalec - przewodniczący

Zdzisław Golda

Tomasz Greczyło

Leszek Hadasz

Marta Targosz-Korecka

Rafał Abdank-Kozubski

Wojciech Kwiatek

Zespół redakcyjny

  • Paweł Góra
  • Dagmara Sokołowska
  • Witold Zawadzki

Korekta

Monika Gielarek

Redakcja techniczna, opracowanie graficzne i skład

Krzysztof Magda